Technické vybavení

Regionální fotbalové akademie potřebují nejkvalitnější dostupné vybavení na všech úrovních – od tréninkových pomůcek přes zdravotnické potřeby až po technologie umožňující analýzu a sportovní progres.

Jednou z takových technologií je aplikace XPS network. Jedná se o profesionální software, který vznikl na základě potřeb a zkušeností pro řízení tréninků. Slouží trenérům, hráčům, ale i fyzioterapeutům k maximálnímu plánování celého tréninkového cyklu.

Umožňuje vytvářet tréninková cvičení, plány, měřit výsledky, sdílet znalosti a předávat tak zkušenosti od všech, kteří fotbalu rozumějí a systém využívají. Fotbalová asociace České republiky jej koncepčně začlenila do práce s mládeží na úrovni Regionálních fotbalových akademií i mládežnických reprezentací a dále jej rozšiřuje do celého fotbalového hnutí včetně těch nejmenších klubů.

xps1.jpg

„Systém XPS nám pomáhá v Regionálních fotbalových akademiích analyzovat celý pracovní proces. K využití je spousta věcí – od zdravotní stránky přes plánování a organizaci až po video analytiku, díky níž můžeme detailně pozorovat práci jednotlivců. Výsledky a vyhodnocení je pak navíc možné posílat do mobilní aplikace přímo danému hráči," vysvětluje Karel Poborský, vedoucí Úseku regionálních fotbalových akademií FAČR.

Díky tomuto nástroji je možné sdílet dosavadní znalosti a přispívat tak ke zvyšování úrovně tréninků a koncepce. Jelikož je software kompletně hotový, řada profesionálních klubů napříč sporty jej má odzkoušený a může se tak podílet na jeho dalším rozvoji. V Regionálních fotbalových akademiích XPS pomáhá ke zkvalitnění, zprofesionalizování a sjednocování tréninkových koncepcí.

xps3.jpg

V rámci unifikace došlo v kalendářním roce 2019 také k vytvoření jednotné metodiky kondičních testů pro všechny akademiky, jejímž cílem je využití výsledků v dlouhodobém kontextu ve prospěch hráčů. Do všech Regionálních fotbalových akademií zakoupila Fotbalová asociace České republiky telemetrické fotobuňky, které jsou využívány při testech na lineární akceleraci, agilitu, sílu, explozivitu dolních končetin a vytrvalost. Data z nich se mají shromažďovat a centralizovat tak, aby vznikla databáze, která v budoucnu umožní porovnání i s hráči z fotbalově vyspělých zemí.

Měření tělesného složení

Jelikož se v Regionálních fotbalových akademiích výrazně dbá i na stravovací režim, realizační týmy mají k dispozici diagnostické přístroje InBody 270. Jedná se o systém, který slouží k měření tělesného složení. Analyzuje množství tělesného tuku, množství svalové tkáně, hladinu útrobního tuku, hydrataci organismu, hladinu proteinů a minerálních látek či rozložení svalové hmoty a tělesného tuku v jednotlivých tělesných segmentech.

Měření přitom probíhá jen přibližně dvě minuty. Hráč se postaví na přístroj naboso, podobně jako u vážení na osobní váze. Pak uchopí madla, na nichž jsou připevněny elektrody. Výsledky měření se pak zobrazují fyzioterapeutům na počítači.

inbody-retus.png

inbody3.png

Pomocí pravidelného monitoringu na přístroji lze individuálně upravovat stravovací režim hráče s cílem dosáhnout vyváženosti v procentuálním poměru aktivní tělesné hmoty a procentuálního podílu tělesného tuku.

Tím se minimalizuje riziko výskytu svalových zranění i jiných zdravotních omezení hráče z důvodu dlouhodobých nevhodných stravovacích návyků. Současně lze pomocí této diagnostické metody individualizovat intenzitu tréninkové náplně hráče a zvyšovat tak jeho výkonnost.

Co se týče sportovního vybavení, oficiálním dodavatelem vybavení do Regionálních fotbalových akademií je společnost Puma, která je i oficiálním partnerem české fotbalové reprezentace. Ta do všech regionů dodává unifikované tréninkové i volnočasové oblečení či míče.

blab6307.jpg

„Akademie nastavují trend výchovy fotbalové mládeže u nás.“

Karel Poborský, vedoucí Úseku mládeže FAČR

Více o akademiích

Partneři

Puma FTVS UK Středisko praktické psychologie s.r.o. XPS