Organizační struktura

Fotbalová asociace České republiky zabezpečuje v každé akademii desetičlenný realizační tým. Šéftrenér, trenér brankářů, fyzioterapeut a manažer jsou zaměstnanci FAČR a pečují o hráče po celý den. Dále kolektiv doplňují hlavní trenér, trenér a asistent trenéra.

Trenéři s pedagogickým vzděláním jsou garanty výuky hodin tělesné výchovy na základních školách. Ostatní členové realizačního týmu poskytují aktivní podporu garantovi či učiteli tělesné výchovy v rámci pravidel Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

struktura-rfa.png

Psycholog

Součástí pracovního kolektivu v RFA je pozice psychologa, který aktivně podporuje srozumitelnou komunikaci mezi jednotlivými členy realizačního týmu, učiteli, hráči a rodiči, a zvyšuje efektivitu ve vzájemném porozumění.

Děti ve věku 14 a 15 let prožijí v RFA velmi důležité a náročné životní období – pubescenci (tzv. pubertu). Je to období kdy se snaží udělat si na životní situace vlastní názor, hledají sami sebe, pochybují o stávajícím, hledají odpovědi na otázky, které často neříkají nahlas, a protože jsou v procesu hledání, jsou velmi nejistí.

Cílem našeho úsilí je pomocí individualizace výchovy hráče vést hráče k pozitivnímu přístupu k životu, navyšování samostatnosti, odpovědnosti za svá rozhodnutí, zvyšování mentální odolnosti, ochoty překonávat překážky. Sledujeme také u každého hráče míru úsilí a pracovitosti, které jsou syceny vášní hrát fotbal. Zásadním úkolem je tak sledování motivace.

bouckova.png

Znalost motivů, tedy vědět, proč mají kluci rádi fotbal, proč chtějí hrát, z čeho mají radost, co jim přináší uspokojení, dává odpovědi, proč a jak budou trénovat. V diagnostice využíváme motivační screening u každého hráče, a to dvakrát v roce.

Znalost osobnosti hráče považujeme za jeden z nejdůležitějších „trenérských nástrojů". Definujeme jeho charakteristické osobnostní vlastnosti a temperamentové ladění.

Fyzioterapeuti a strava

Důležitou úlohou v rámci fungování hráčů v RFA FAČR je pozice fyzioterapeuta, který je nedílnou součástí realizačních týmů akademií. Fyzioterapeut se snaží pomocí diagnostických postupů odhalit možné slabiny na pohybovém systému hráče vzniklé vývojem a růstem a také absolvovaným pohybovým zatížením.

Dalším úkolem fyzioterapeuta je ihned zahájit adekvátní terapeutické postupy v součinnosti s trenéry, a to s cílem odstranit tento deficit. Současně fyzioterapeut odpovídá za hráče ve fázi rekonvalescence po zranění.

fyzio.jpg

Významnou oblastí v rámci projektu RFA FAČR je také úprava a kontrola stravovacího režimu hráčů. Důvodem je vysoká intenzifikace tréninkového procesu prostřednictvím zvýšeného počtu hodin tělesné výchovy na základní škole a tréninkových jednotek.

Současně se hráči nacházejí ve fázi růstového spurtu, kdy je nutné dodávat organismu zvýšené množství energie a živin obsažených ve vhodné stravě a zajistit odpovídající pitný režim s cílem podporovat aktivní a pasivní složky pohybového aparátu a jejich rychlou regeneraci po pohybovém zatížení.

Dílčím efektem je samotná edukace o významu stravovacího režimu, vštěpování jeho důležitosti a náprava špatných stravovacích návyků.

Hráči by se po odchodu z RFA měli umět správně rozhodovat při výběru z širokého spektra potravin a měli by umět správně načasovat konzumaci vybraného jídla v průběhu dne s ohledem na očekávané pohybové zatížení.

„Akademie nastavují trend výchovy fotbalové mládeže u nás.“

Karel Poborský, vedoucí Úseku mládeže FAČR

Více o akademiích

Partneři

Puma FTVS UK Středisko praktické psychologie s.r.o. XPS