Tréninkový proces

Pohybové aktivity v rámci rozšířené tělesné výchovy na ZŠ

Pro hráče je celkově připraveno šest hodin pohybových aktivit, které jsou dominantně zaměřeny na rozvoj pohybových dovedností s cílem dosáhnout efektivnějšího řízení a následné ekonomiky pohybu projevující se v koordinačních schopnostech.

Cílem je pozitivně ovlivňovat ty svalové skupiny, u kterých je jednostranným fotbalovým zatěžováním pozměněna časová souhra v jejich aktivaci. Výsledkem je vytvořený pohybový vzor, který se projevuje v podobě dosažené úrovně základní pohybové gramotnosti.

Nedostatečná úroveň základní pohybové gramotnosti se pak stává limitním faktorem tělesné výkonnosti a herních dovedností hráče. Prostředkem odstraňování těchto nedostatků je systematické zařazování vybraných pohybových aktivit do dopoledních hodin tělesné výchovy, kdy je kritériem mnohdy mnohonásobné precizní provedení pohybu s adekvátní korekcí proškolené osoby.

trenink.jpg

Úroveň pohybové gramotnosti je ovlivňována zařazováním úpolových cvičení, kompenzačních cvičení, plavání či gymnastiky. Pozornost se také věnuje skupinovému tréninku na posílení silných vlastností hráče a odstraňovaní slabých vlastností hráče a cvičení, která jsou zaměřená na zlepšení běžecké lokomoce. Výše zmíněné pohybové aktivity v rámci tělesné výchovy jsou řízeny vždy v kooperaci učitele tělesné výchovy, hlavního trenéra, trenéra a fyzioterapeuta. Kvalitu lekcí tělesné výchovy garantuje šéftrenér RFA společně s učitelem TV.

Periodizační model fotbalové přípravy

Pro hráče jsou celkově připraveny čtyři tréninkové jednotky od pondělí do čtvrtka. Unifikovaný periodizační model obsahuje jednoroční tréninkový plán, který je rozdělený do šesti až sedmitýdenních modulů/mezocyklů složených z 24, resp. 28 tréninkových jednotek. Základním pilířem periodizace je modul obsahující konkrétní herní činnosti a herní principy, které chceme v tomto stanoveném období u hráčů zdokonalovat nebo rozvíjet. Každý modul tak obsahuje šestitýdenní cyklus, ve kterém hráč intenzivně prochází opakovanými tréninkovými stimuly zaměřenými na osvojení si herních dovedností v herním ději utkání.

Základní struktura ročního periodizačního modelu, zahrnuje hlavní indikátory herního výkonu, ze kterých vychází také struktura tréninkové jednotky a její časové rozložení. Struktura tréninkové jednotky je rozdělena do tří základních indikátorů herního výkonu s cílem je ovlivňovat na vyšší výkonnostní úroveň:

Dominantně individuální útočné a obranné herní činnosti – mluvíme také o technicko-taktickém aspektu, kdy je cílem opakovat mnohonásobné excelentní provedení vybraných herních činností spíše v jednoduchých podmínkách.

Dominantně skupinové/týmové herní činnosti – mluvíme o skupinové, resp. týmové součinnosti v podmínkách herního děje. Cílem je adaptovat herní činnosti hráče na vysoké herní tempo v podmínkách herního děje.

Rozvoj tělesných kapacit – mluvíme také o kondiční přípravě.

struktura-trenink.png

„Akademie nastavují trend výchovy fotbalové mládeže u nás.“

Karel Poborský, vedoucí Úseku mládeže FAČR

Více o akademiích

Partneři

Puma FTVS UK Středisko praktické psychologie s.r.o. XPS