Olympiáda v anglickém jazyce začíná

Stejně jako předchozí roky začala pro hráče RFA olympiáda v anglickém jazyce. Účast všech hráčů je povinná.

Každé pondělí vyvěsíme anglická slovíčka na oficiálních webových stránkách. Na konci měsíce pak hráči dostanou sdílený odkaz na krátký kvíz, vztahující se k aktuálnímu měsíci, článku, videu … který jsou všichni hráči povinni nejpozději k poslednímu dni v měsíci vyplnit!!!!

 

3. týden

before před showed his worth ukázal svoji hodnotu
career kariéra
rival rival, protivník national team národní tým
claim uplatnit nárok
spot místo
tireless neúnavný star midfielder hvězdný záložník
fighter bojovník

2. týden

ambitious ctižádostivý runner – up druhý za vítězem
to be born narodit se
join vstoupit shot to fame najednou se stát slavným
honours ocenění, vyznamenání
league liga coached by trénovaný (kým)
cup pohár
season sezóna

1.týden

fame sláva hard-working tvrdě pracující
international mezinárodní
second druhý to start career začít kariéru
holder držitel
later později junior team mládežnický tým
legendary legendární
final finále