Olympiáda v anglickém jazyce

Spolu se začátkem školního roku nám začíná i rok plný anglického jazyka! Olympiáda pro hráče RFA v anglickém jazyce je tady!

Letos nás čeká v soutěži pár změn.

Jak již bylo avizováno oproti předchozím ročníkům, kdy se hráči do soutěže hlásili, letos jsou automaticky přihlášeni všichni a účast všech hráčů RFA je povinná. Tzn., že letos jsou všichni hráči povinni sledovat slovíčka, články, videa či odkazy k nim připojené.

Tak jako v předchozích letech každé pondělí příjdou na tyto emailové adresy slovíčka a slovní spojení, které akademie vyvěsí VŽDY na svých oficiálních webových stránkách a pak libovolnou formou, kterou uznají za vhodné, tak aby je co nejvíce přiblížili hráčům (fb, insta, nástěnky, …) za každou sérií slovíček, zpravidla 4 týden, vyjde ke slovíčkům článek, video apod., které je také potřeba hráčům také zprostředkovat.

Novinkou letos bude, že s článkem, videem atp. bude sdílený také odkaz na krátký kvíz, vztahující se k aktuálnímu měsíci, článku, videu … který jsou všichni hráči povinni nejpozději k poslednímu dni v měsíci vyplnit!!!!

8.týden

result výsledek couple of days pár dnů
performance výkon  
learn učit se all of us všichni z nás
next příští  
setback nezdar a lot more mnohem více
unplesant nepříjemný  
hour hodina about ourselves o sobě samých
while chvíle too many příliš mnoho
feel cítit se  
none nikdo it feels zdá se
like mít rád  
reality realita this way takhle
issue problém  
unusual neobvyklý sail through proplout skrz

článek angličtina listopad 2019

Tento týden bude každému účastníkovi poslán další odkaz, kde si pomocí dotazníku otestujeme dosud nastudované slovíčka. Dotazník hráči odešlou nejdéle do 30. 11. 2019!

7.týden

say říci a lot of hodně
wake-up probuď se  
call volání to be done je třeba udělat
plaudits pochvaly  
maintain prohlašovat top team nejlepší tým
response odezva  
interesting zajímavý clear evidence jasný důkaz

6. týden

penalty penalta was tripped  byl podražen
immediately ihned  
defend bránit turn up objevit se
corner roh  
win  vítězství at the top of na vrcholu
send poslat  
level  úroveň four points behind  o 4 body za

5. týden

sloppy lajdácký for first time poprvé
lose prohrát  
defeat  porážka in over 10 years za více než 10 let
limp kulhat  
suffer utrpět came from behind otočit průběh zápasu
punish potrestat  
stun omráčit had taken a lead ujali se vedení

4. týden

nickname přezdívka “towering forward” “věž na hrotu”
famous slavný  
shoe boty human lighthouse lidský maják
football cleats kopačky  
particularly zejména being referred bývá označován
stature postava  
throughout po celou dobu netted the only goal vsítil jediný gól

Tento týden bude každému účastníkovi poslán odkaz, kde si pomocí dotazníku otestujeme dosud nastudované slovíčka. Dotazník hráči odešlou nejdéle do 31. 10. 2019!

3. týden

friendly přátelský began his career začal svoji kariéru
stadium stadion  
even  dokonce won the league vyhrál ligu
midfielder záložník  
against proti first season první sezóna
national národní  
twice dvakrát due to kvůli

2. týden

championship mistrovství converted to striker  převeden na útočníka
goalkeeper brankář  
giant obr by the time mezitím
substitute střídající hráč  
remain zbývá coming on nastoupil
frequently často  
netted  vsítil later career pozdější kariéra

1. týden

scorer střelec to be born narodit se
former bývalý  
striker útočník was noted byl známý (něčím)
height výška  
all-time všech dob heading ability schopnost hlavičkovat
appearance  vystoupení  
career kariéra represent the nation reprezentovat národ