První seminář ŠKOLA V POHYBU pro učitele tělesné výchovy proběhl v Praze

V rámci projektu Škola v pohybu, který je jedním z pilířů projektu Můj první gól, odstartovaly na konci listopadu 2018 semináře pro učitele tělesné výchovy.

Fotbalová asociace České republiky reaguje na potřeby aktuální doby na práci s dětmi a mládeží nejen sjednocováním metodiky v rámci školení trenérů, ale svou vzdělávací a osvětovou činnost přesunula zase o něco výrazněji i do školního prostředí. Grassroots trenéři mládeže a další profesionální trenéři z řad FAČR se tak začali aktivně zapojovat do seminářů v rámci projektu Škola v pohybu, z nichž historicky první proběhl na konci listopadu v Praze.

,,Semináře jsou určeny pro učitele tělesné výchovy na základních a mateřských školách, ale i vedoucí pohybových kroužků. Hlavním záměrem seminářů je učitele inspirovat, motivovat a společně dokázat, aby děti po celé České republice byly při sportování šťastné, spokojené, smály se, odcházely zpocené a hlavně se těšily na další sportovní aktivitu,” řekl ke smyslu seminářů Michal Blažej z úseku Grassroots úseku fotbalu Fotbalové asociace.

,,Dnešní den začal úvodní hodinou teorie, kdy jsme se s učiteli seznámili a představili jsme základní principy, které bychom rádi v hodinách tělesné výchovy pravideně vídali, a které poté učitelé viděli i v praktických ukázkách s dětmi. Mohli si je však i sami vyzkoušet v části, kdy učitelé byli v roli cvičících dětí, kdy přímo nasávali dětské pocity při těchto aktivitách,” představil náplň semináře Otmar Litera, jeden z pražských Grassroots trenérů mládeže, kteří se na organizaci a průběhu akce podíleli.

,,Moc se mi libila videa v rámci teorie, kdy se ukazovaly základní principy vedení hodin. Co dělat pro to, aby to děti bavilo, aby měly ke sportu vztah a i samy si chodily někam zahrát, aby jen neseděly doma nebo v lavicích,” řekla učitelka Ivana, která pracuje s dětmi na 2. stupni základní školy. Kurzu se zúčastnil i učitel Aleš, který se mimo učitelství věnuje i trénování malých fotbalistů. ,,Už jsem byl na více seminářích, ale tento se mi opravdu líbil, děti si celou část hodiny hrají, jsou aktivní při minimu rozkazů. Určitě si z tohoto semináře odnáším inspiraci k vedení hodin tělesné výchovy, ale i tréninků dětí.”

Mimo tohoto pražského semináře proběhnou v roce 2018 ještě další čtyři, a to v krajích Královéhradeckém, Karlovarském, Ústeckém a na Vysočině. Na rok 2019 jsou pak v plánu dva semináře v každém jednotlivém kraji.