Návštěva paní psycholožky Marty Boučkové

Včera do naší akademie zavítala na svou pravidelnou měsíční návštěvu paní psycholožka Marta Boučková.  Přesto, že hlavním tématem tohoto sezení byla motivace jednotlivých hráčů akademie, kterou podrobně rozebrala s trenéry RFA, zbyl ještě čas na individuální rozhovory s některými z akademiků.

marta2