RFA se účastnila Tříkrálové sbírky

Čtyři členové RFA Jihočeského kraje se aktivně zapojili do Tříkrálové sbírky. Dne 3.ledna 2018 chodili Martin Kynkor, Jan Rešl, Jakub Stejskal a Jan Vančura od domu k domu a zpívali tradiční píseň My tři králové jdeme k Vám. Jsme rádi, že jsme se mohli zapojit do této dobrovolnické činnosti a doufáme, že se to stane tradicí.

Tradice Tříkrálové sbírky

 Tříkrálovou sbírku organizuje Charita Česká republika každý rok začátkem ledna. Připomínáme si Tři krále právě 6. Ledna. Až do 4. století se totiž slavily Vánoce 6. ledna. Později byla vánoční slavnost přeložena na 25. prosince. To neplatí o východní pravoslavné církvi. Západní křesťané zachovali 6. leden jako slavnost Zjevení Páně a připomínáme si zároveň tento den příchod tří mudrců z východu do Betléma, kde se narodil Ježíš Kristus. A proč byli mudrci považováni za krále? Lidé si mysleli, že to museli být králové, když přinesli tak vzácné dary: zlato, kadidlo a myrhu. Později dostali tito mudrci také jména, Kašpar, Melichar a Baltazar. Na domovní dveře se spolu s letopočtem křídou píší tři písmena: K+M+B. Jsou to jednak počáteční písmena těchto jmen, ale také přání: Kristus žehnej tomuto domu.

 Výnos Tříkrálové sbírky z největší části tradičně putuje na podporu lidí v nouzi žijících na území ČR. Jde o různé formy pomoci pro nemocné, osoby se zdravotním postižením, seniory, matky s dětmi v tísni a další. Sbírka podléhá předem daným pravidlům pro rozdělení výtěžku (viz graf nahoře). Většina vykoledovaných prostředků zůstává v regionu, kde byly vybrány. Záměry, na které se v daném roce vybírá, jsou předem oznámeny. Výnos letošní sbírky se tak rozdělí mezi více než osm set záměrů. Zhruba desetina výtěžku každoročně připadne na rozvojové projekty v zahraničí (např. na udržení zdrojů obživy nebo vzdělávání), případně zůstane jako rezerva pro případ humanitárních katastrof.

 Tříkráloví koledníci putují dům od domu a přinášejí lidem požehnání a radostné poselství Vánoc. Přicházejí Vás potěšit písní „My tři králové jdeme k vám“ a obdarovat drobnou pozorností – cukříky a kalendáříky. Žádají také o dar na pomoc lidem v nouzi.

Koledníci vybírají finanční příspěvky do kasičky označené logem Charity a pečetí městského úřadu. Vedoucí skupiny je vždy vybaven průkazem koledníka.

trikralove2

trikralove3